Včera pokračovalo umělecké tvoření v rámci naší Seniorské umělecké akademie, a to rozšířením o mladší generaci. Toto mezigenerační protínání přineslo i nové podněty v umělecké tvorbě abonentů Akademie. Nejpovedenější obrázky budou postoupeny do regionálního kola, které proběhne letos v Českém Těšíně.