Odborná konference SENIOR 2020 – změna termínu na 15. září 2020

Přihláška na odbornou konferenci

 

pod záštitou Ing. Aleše Juchelky, poslance České republiky, pana Jiřího Navrátila, MBA,  náměstka hejtmana pro sociální oblast MS kraje a Ostravské univerzity se koná odborná konference

 

(NE) BEZPEČNÝ SENIOR 2020 problematika sociální péče

 

Konference se uskuteční dne 22.4 2020 v prostorách Krajského úřadu MS kraje, na třídě 28. října 117, 702 18 Ostrava

 

 nejpozději do 15. dubna 2020

X