Kde jste se ocitli

Portál Zkušení.cz je webová aplikace, která si vytýčila smělý cíl, a to umožnit pracovní a tím i společenské začlenění seniorů zpátky do naší společnosti.

K čemu a komu Zkušení.cz slouží

Mnoho našich spoluobčanů, seniorů, má mnohaleté zkušenosti z mnoha oborů lidské činnosti. Jsou mezi nimi odborníci na technické záležitosti a problematiku stavebních, zámečnických, elektro a různých rukodělných prací. Mají zkušenosti ze služeb v cestovním ruchu, kuchařského umění, zdravotnictví, zahradnictví, ekonomiky a dalších oborů, které si jen dokážete představit. Tito senioři však z různých důvodů již nechtějí pracovat v běžném zaměstnaneckém poměru či fungovat jako samotné výdělečné osoby s celou, státem požadovanou, administrativou.  Ale rádi by příležitostně poskytli své znalosti potřebným a hledajícím osobám. Nabízejí přitom spolehlivost a znalost „starých dobrých zlatých ručiček“, lidský přístup a moudrost danou věkem a životními zkušenostmi.

Na druhé straně je v naší společnosti řada těch, zejména mezi mladšími, kteří hledají tyto služby a profesionální nabídky je neuspokojují nebo nestačí jejich požadavkům.

My jsme přesvědčeni, že toto je ta pravá chvíle, kdy senioři můžou vykrýt tyto výkyvy mezi nabídkou a poptávkou a rozšířit a obohatit segment nabídky a své služby.

A proto vznikla myšlenka vytvoření portálu Zkušení.cz, který shromažďuje příležitostné nabídky seniorů a umožňuje jejich využití poptávajícím, kteří o ně mají zájem nebo je cíleně potřebují a hledají je. Současně se zde paralelně naváže mezilidský kontakt, který umožní leckterému senioru se opět společensky seberealizovat a angažovat. Tento pocit společenského a sociálního vyčlenění seniorů z aktivního života společnosti, pocit marnosti a nadbytečnosti, který leckdy u nich nastává může být tímto způsobem potlačen. Současně umožníme těmto seniorům být platnými a aktivními členy naší společnosti na straně jedné a na straně druhé rozšíříme nabídku služeb v kvalitě a rozsahu (kdo může jinak ochutnat pravé babičkovské buchty nebo sledovat práci instalatéra, který to dělá především ze zájmu a až pak pro finanční odměnu), která na našem trhu chybí.

Jak portál Zkušení.cz funguje

Princip portálu Zkušení.cz je jednoduše jednoduchý. Jsou na něm uvedeny nabídky všech možných služeb, které senioři mají zájem nabízet a poskytovat. Tato nabídka je průběžně aktualizována, doplňována a rozšiřována, takže každý hledající určitou službu či nabídku, by měl být v čase i místě poptávky uspokojen. Stačí se jen zaevidovat na našem portálu, popsat svůj požadavek nebo si vybrat již z existující nabídky a pak již přímo kontaktovat příslušného seniora. Samotná dohoda je již pouze dvoustranný smluvní vztah mezi poptávajícím a nabízejícím či naopak.

Proto neváhejte a kráčejte v našem portále k uspokojení svých požadavků, případně k seberealizaci formou seniorských nabídek služeb.

A místo závěru lehká parafráze rčení ze starého dobrého filmu Limonádový Joe:

„Chcete-li kvalitní a originální službu míti, musíte na portálu Zkušení.cz Job Center pravidelně dlíti“

„Chcete-li svůj život seniora obohatit, musíte na našem portálu Zkušení.cz svou nabídku služeb zkusit“.

Mnoho příjemných zážitků z dobře vykonané práce či poskytnuté služby a kvalitního uspokojení vašich poptávek a potřeb vám přeje váš portál Zkušení.cz

X