Semináře Senior Sám Doma 2021

(NE)bezpečný senior – cyklus seminářů

Naše nezisková organizace Zkušení.cz za finanční podpory MS kraje připravila cyklus seminářů pro seniory se zaměřením na jejich bezpečnost, ochranu majetku a prevenci proti domácímu násilí.

Reportáž celostátní TV NOE ze semináře Senior Sám Doma z kostela sv. Ducha v Ostravě Výškovicích 25.11.2021
Co čeká návštěvníky seminářů (NE)bezpečný senior, prozradí Hana Čmielová ze společnosti Zkušení.cz na vlnách rádia ČR Dvojka 14.11.2021

Dotační program:  „Program na podporu zdravého stárnutí v MS kraji na rok 2021“
Název projektu:   „ Senior Sám Doma aneb (Ne)bezpečný senior
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo 01543/2021/soc

X