Další seminář, už s pořadovým číslem 10,  proběhne v netradičním prostředí  kostela Sv. Ducha v Ostravě Výškovicích. Za možnost jeho uspořádání děkujeme panu faráři Mgr. Řehůlkovi.