Dnes jsme se podíleli na celostátní akci NOC PRÁVA, v našem případě setkání právníků se seniory, nejenom, s programem:

– Diskuze zmapovala možnosti pomoci nebo zastoupení člověka a jeho podpory ve chvílích, kdy postupně ztrácí schopnost dobře vyhodnotit situace a
dochází k úbytku mentálních sil ( stárnutí, nemoc, úraz).
– Posluchači dostali informace jak si zajistit , aby rozhodování o životě jedince bylo co nejvíce v souladu s jeho stylem života, znalostí jeho hodnot, vůle, přání a zvyklostí, a to vše v souladu s OZ ČR.
Prostě, jak si uspořádat své záležitosti, dokud jsem při smyslech, mám ještě nějakou sílu a čas.

Celá diskuze byla přenášena (streamovaná) na portálu https://www.zakonyprolidi.cz/ . 
O celou akci byl veliký zájem , míst bylo nakonec pomálu a akce měla, pod skvělou patronací Zkušených.cz, úspěch.