naše nezisková organizace Zkušení.cz za finanční podpory MS kraje připravila cyklus seminářů pro seniory s tématikou:

  • ochrana osobního majetku, bezpečné ovládání technického zařízení vybavení domácnosti
  • osobní bezpečnost, prevence domácího násilí
  • zdravotní životní styl

Semináře se uskuteční v letošním roce ve vybraných 12 městech našeho kraje ve spolupráci s krajskou policii, IZS MSkraje, TU – VŠB Ostrava, fakulta FBI.

O konkrétních termínech a místech konání budeme včas informovat.

Váš tým Zkušených