ANKETA ROK S COVIDEM           

Přátelé, je prospěšné si udělat představu O SOBĚ I O SPOLEČNOSTI KOLEM, a to i v době covidové. Proto jsme pro vás připravili dvě ankety.

Ankety jsou na sobě nezávislé a jsou anonymní. Můžete se zúčastnit i jen jedné ankety nebo nám postupně poslat v termínu ankety obě, a to i nezávisle na sobě.

Anketa I:

na otázky si odpovězte sami sobě a nám sdělte jen závěrečný výsledek, který nám zašlete na naši email adresu zkuseni@zkuseni.cz

 1. Neonemocněl/a jsem Covidem – ano, ne
 2. Během nemoci mi pomoc poskytovali moji blízcí – ano, ne
 3. Během sociálních omezení pohybu (lockdown) mi chyběl kontakt se svou rodinou, přáteli – ano, ne
 4. Chyběla mi možnost volného nákupu – ano, ne
 5. Chyběla mi možnost cestovat- ano, ne
 6. Chyběla mi možnost navštěvovat kulturní akce – ano, ne
 7. Využil/a jsem tuto dobu ke svému dalšímu vzdělávání – četbou, interaktivní kurzy na PC – ano, ne
 8. Využil/a jsem tuto dobu na činnost svých oblíbených aktivit – procházky, ruční práce, domácí tělocvik – ano, ne
 9. Pravidelně jsem sledoval/a společenské dění v TV, rozhlase, novinách, internetu – ano, ne (stačí jen jedna možnost)
 10. Jsem nebo se nechám očkovat proti Covidu 19 – ano, ne

VYHODNOCENÍ

A.Odpověděl/a jste více než 7 x ano, jste společensky orientovaná aktivní osoba, která tuto pandemickou dobu snáší dobře, i když cítí osobní omezení

 1. Odpověděl/a jste méně než 7 ano, jste osoba, která dokáže žít svým životem nezávisle na současné Covid situaci

ZÁVĚREČNÝ VÝSLEDEK – zašlete na email: zkuseni@zkuseni.cz   ve formě:

Chci se zúčastnit losování ankety COVID I.  Mám výsledek xxx (za xxx doplňte buď A. nebo B.)

Výsledek ankety posílejte do 30. dubna 2021

Deset vylosovaných obdrží odměnou probiotika pro posílení tělesné imunity.

Anketa II:

prosím, odpovězte písemně na následující dvě otázky (na každou otázku max. 15 vět).

 1. Odpovězte na otázku: co mi Covid vzal
 2. Odpovězte na otázku : co mi covid dal

Vaše písemné odpovědi nám zašlete na email zkuseni@zkuseni.cz  ve formě:

Chci se zúčastnit losování ankety COVID II. Mé odpovědi co mi Covid vzal a co dal jsou ……

Odpovědi pošlete  do 30.dubna 2021

Deset vylosovaných obdrží odměnou probiotika pro posílení tělesné imunity.

Připomínáme, že ankety můžete řešit samostatně a nemusíte odpovídat na obě dvě.

 Těšíme se na Vaši účast

Váš tým Zkušených