Pochopitelně, nejenom zábava a cesty za poznáním,  pracujeme zejména  na našich neziskových projektech. díky pochopení a finanční pomoci města Ostravy a MÚ Ostrava Jih, jsme již zahájili práci na některých projektech týkajících se bezpečnosti seniorů a mezigeneračních vztahů. Podrobnější info o konkrétních projektech  v brzké době zveřejníme.

váš tým Zkušených