Lékaři: zlom v 65 letech.. (noviny Právo 15 února 2023)
Více nemocí i demence, více psychických onemocnění. V 68 letech je průměrný český senior typicky polymorbidní – trpí více nemocemi a stíhá se tak jedině starat o své zdraví. Délka dožití u českých mužů – 76,1 roků, u žen – 82 let. Tak nevím, jak to bude s tím plánovaným zvýšením důchodového věku. Naší „Zkušení“ se však zatím drží….!