Dnešní doba je dobou možných finančních problémů a tím i možných sociálních krizí. Proto vám, milí naši senioři, i touto cestou a nejenom vám, poskytujeme  základní informace, jak řešit případné finanční  problémy zaviněné současnou energetickou situací a cenou energií.

  1. Zřizují se tzv. socialpointy /např. v Ostravě Magistrát města Ostravy, Nová radnice, Prokešovo nám., telefon 800700650, www.kpostrava.cz/sociopoint/ ), kde se bezplatně dozvíte informace, kde a jak řešit vaše problémy.
  2. Když nemáte dostatek peněz, máte nárok na státní příspěvek  na nájem nebo platbu za energie (příspěvek na nájemné, poplatky za vodu, el. energii, plyn, vytápění),. příspěvek se poskytuje nájemcům i vlastníkům bytu či domku, ale i těm kteří bydlí na ubytovně. příspěvek se stanovuje podle velikosti bytu, domky, počtu osob a lokality bydlení. Tyto náklady musí přesahovat 30% čistého příjmu vašeho příjmu, či příjmu vaší  rodiny.
  3. Mimořádná okamžitá finanční pomoc v případě, že nemáte dostatek peněz na úhradu jednorázového výdaje jako jsou např. správní poplatky, lékařské vstupní prohlídky, byl/la jste okraden/na. Tuto pomoc lze v zimě poskytnout  i osobám bez přístřeší na úhradu ubytovny.
  4. Příspěvek na péči osobám s nepříznivým zdravotním stavem, tělesným postižením, a to od 800 do 19 200Kč v závislosti na stupni postižení a závislosti na péči druhé osoby.
  5. Příspěvek na mobilitu pro osoby s průkazem ZTP nebo ZTP/P

Příspěvky poskytují příslušné úřady práce, kde vám poskytnou i detailní informace o vašich nárocích a možnostech.