Jiřičky dne 25.4. zajely na krátký výlet do Sedliště a prohlédly si dřevěný kostel Všech svatých. Fundovanou průvodkyní byla paní Monika Rusková, jinak zaměstnanec radnice, zároveň sedlišťská knihovnice a v neposlední řadě průvodkyně po lašském muzeu.

Stihly jsme všechno.

Kostel nás čekal v prvé řadě. Z nahraného průvodce jsme se dověděly, že tento kostel stojí na místě původního kostela, také dřevěného a to z roku 1638. Původní kostel tu stál od roku 1447. Krytý ochoz okolo kostela se jmenuje sobota a dá se suchou nohou obejít kostel a dostat se blíž k silnici na Frýdek Místek na jednu stranu a na Havířov na stranu druhou. Na bývalý hřbitov okolo kostela jsou sneseny a uchovány litinové kříže. Jedinečná přehlídka krásné, dobré práce dávných rukou se hned tak nevidí.
Také pískovcové sochy Jana Nepomuckého a Panny Marie Frýdecké od zadního přístupu na hřbitov jsou zrekonstruovány a zdobí tak prostranství.

Potom jsme zašly do muzea, kde jsme si prohlédly expozice lašské domácnosti z dob dávno minulých, a také místnost spolku havířů. Dávno ztracený prapor je už nahrazen a určitě si nezadá se starým.

Den jsme završily obědem v místní restauraci a s dobrým pocitem, že se nám vše vydařilo odjely do Ostravy- Příště se vydáme trochu dále…