Naše nezisková společnost Zkušení.cz se zapojila do mezinárodnímu projektu AGEADAPT: Adaptace MSP na proces stárnutí pracovních sil, který si klade za cíl vytvořit systém vzdělávacích materiálů na podporu tzv. age-managementu pro malé a střední podniky a nástrojů pro pracovníky ve věku 55+.

Výstupy projektu, který zpracovává Asociace malých a středních podniků AMSP budou pak uživatelsky přívětivé a jednoduché vzdělávací nástroje, které pomohou cílovým skupinám přizpůsobit se rychle se měnícím podmínkám trhu práce, získat praktické znalosti v oblasti age-managementu a digitálních technologií, být digitálně gramotný v době, která takové kompetence vyžaduje, a plně využít potenciál starších pracovníků a učinit z nich hodnotnější členy pracovního týmu.