Dne 22. 9. 2021 se naši senioři účastnili zájezdu do Boskovic.  Ve dvou autobusech v počtu 80 seniorů vyrazili v 7.00 ráno, vedoucí zájezdu byla p. Altmanová. Navštívili památník kardinála Tomáše Josefa Špidlíka, rodáka z Boskovic. V místním zámku si prohlédli interiér posledního majitele pana Mensdorff-Pouilly. Poté se vydali do jedné části Boskovického Muzea – v tzv. Židech se Synagogou z roku 1639.  Naše Jiřičky tvořily podstatnou část osazenstva autobusu a zájezd byl i tak trochu odměnou za jejich práci pro ostatní potřebnější seniory.