Na celostátní úrovni, pod patronací ministerstva práce a sociálních věcí, probíhá projekt Děti malují seniorům. Krajské vyhodnocení této akce proběhne na naší konferenci (Ne)bezpečný senior 2020 dne 15. září.