Děkujeme radě města Ostravy  za poskytnutí finanční podpory, na základě  usnesení číslo 03851/RM1822/58 ze dne 12.05.2020 pro zmírnění dopadů mimořádných opatření orgánů veřejné moci k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-, která nám pomůže dále pracovat v aktivitách spojených se začleňováním seniorů v jejich postproduktivním věku do běžného života.

tým Zkušených.cz